در حال بارگذاری ...

راه اندازی کانال تلگرام

با هدف بهره مندی بیشتر از فضای مجازی، کانالی عمومی و کانال درسی در تلگرام راه اندازی شد.

به همت بعضی از عزیزان و با هدف بهره مندی بیشتر از فضای مجازی، کانالی در تلگرام راه اندازی شد.

https://telegram.me/mohammadsorooshmahallati

 

همچنین برای انعکاس «دروس»، کانالی مستقل جهت استفاده دانش پژوهان اختصاص یافت.

https://telegram.me/msoroushm

 

 


نظرات کاربران