در حال بارگذاری ...

استقلال حوزه

مصاحبه با شفقنا - دی ماه ۹۶

*بعد از ارائه ی لایحه بودجه ی ۹۷ به مجلس، انتقاداتی درباره بودجه برخی مراکز دینی و حوزه های علمیه، مطرح و این بودجه های دولتی در تضاد با استقلال حوزه تلقی و ارزیابی شد. آیا این تعیین بودجه، استقلال حوزه را با خطر مواجه می کند؟ استقلال حوزه چه مفهوم و ابعادی دارد؟

سروش محلاتی: از سایت شفقنا سپاسگزارم که با جدیت به  بررسی مسایل حوزه و طرح دیدگاه های مختلف از سوی اساتید و بزرگان حوزه می پردازد. استقلال در برابر وابستگی است و مقصود کسانی که موضوع استقلال حوزه را مطرح می کنند، این است که حوزه وابسته به بیرون از خود و بخصوص حکومت نباشد. البته استقلال دارای جنبه های مختلف مالی و اقتصادی، مدیریت و تشکیلات، فکری و علمی و همینطور مواردی دیگر است اما به نظر می رسد که پایه و اساس استقلال حوزه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، استقلال فکری و دینی آن است. منظور آن است که حوزه بتواند در انجام مسوولیت خود برای تحقیق در امر دین و همینطور تبیین و ارائه ی دین از استقلال کافی برخوردار باشد و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگیرد و یک فرد مجتهد و محقق برای انجام وظایف خود و ارائه ی اندیشه ها، استنباط ها و نظرات خویش  هیچ گونه نگرانی نداشته باشد. این مهمترین مساله در استقلال حوزه است و اگر استقلال مالی، اقتصادی و جنبه های دیگر هم مطرح می شود، به عنوان حواشی این استقلال هستند. چرا که تصور می شود اگر حوزه به لحاظ مالی و اقتصادی هم دچار وابستگی به دیگران شود، بیم آن وجود دارد که استقلال در اظهار نظر کردن و طرح مسایل دینی را از دست بدهد. به طور مثال از اهرم های اقتصادی بیرونی برای تحت فشار قرار دادن حوزه استفاده شود و دیگر نتواند آن گونه که در مسایل دینی تشخیص می دهد، اظهار نظر و بر مواضع فکری خود ایستادگی کند.

*حوزه ی علمیه ی امروزی از نظر استقلال در چه وضعیتی است؟

سروش محلاتی: وضع حوزه به لحاظ استقلال و اینکه بر پای خود  ایستاده باشد، نسبتاً خوب است اما در عین حال نمی توانیم آن را وضعیت مطلوب بدانیم. در نگاه تاریخی، حوزه ی قم بخصوص در یک قرنی که توسط مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری تأسیس شده تا دوران مرجعیت آیت الله بروجردی و پیروزی انقلاب اسلامی و تا شرایط فعلی از این جهت، شرایط یکسانی نداشته است. اگر چه در مقاطعی فشارهای بسیاری در این جهت که حوزه به نحوی به حکومت وابسته شود، بر این نهاد وارد شده است. حوزه این فشارها را تحمل کرده و هرگز تسلیم این فشارها نشده است. با پیروزی انقلاب اسلامی این فشار از ناحیه ی دولت جائر از بین رفت و مرجعیت بیش از گذشته در میدان عمل ظاهر شد اما در عین حال در دوره ی کنونی هم کمابیش با مشکلاتی مواجه هستیم؛ گاهی اوقات، انتظاراتی از حوزه، علما و مراجع وجود دارد و عناصری از بیرون برای تأمین خواسته های خود وارد می شوند.

شاید نیازی به ذکر موارد در این زمینه نباشد اما برخی نمونه های آشکار آن را می توان به سادگی دید. به طور مثال حوزه می تواند خود، دارای نشریات و رسانه هایی باشد و اندیشه ها، افکار و آرای حوزویان را منعکس کند. کما اینکه چنین رسانه هایی کمابیش در اختیار حوزه است اما اگر نهادها و دستگاه هایی از بیرون حوزه در این زمینه وارد شوند و سرمایه گذاری مالی و انسانی کنند تا به نحوی رسانه هایی را در حوزه داشته باشند و از طریق این رسانه ها به نام حوزه صحبت کنند، قهراً با استقلال حوزه سازگار نیست. ممکن است این رسانه ها امروز یا فردا در جهت مثبت عمل کنند اما اینکه در آینده و در شرایط خاص، نهادهای بیرون حوزه از این ابزارهای تبلیغی و رسانه ای چگونه استفاده و چه اهدافی را تأمین خواهند کرد، امروز برای ما چندان روشن نیست و جای تأمل و بررسی دارد. نمی توان هیچ یک از امور حوزه را به غیر حوزویان، غیر از علمای بزرگ حوزه که تحت نظر مراجع معظم تقلید فعالیت می کنند، سپرد چون از این جهت که این ابزارها چگونه مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار خواهد گرفت، نسبت به آینده اطمینان و اطلاع کافی وجود ندارد. برخی از نمونه های دیگر هم در این زمینه می توان یادآور شد.

*با این تلقی، آیا بین حوزه و نظام فاصله ایجاد نمی شود؟ آیا ایجاد این فاصله، آسیبی به همراه ندارد؟

سروش محلاتی: بله! وقتی مساله ی استقلال حوزه مطرح می شود،  این نگرانی هم وجود دارد که گاهی موجب برخی فاصله ها هم شود. به این جهت است که باید افرادی با آگاهی و توجه کامل بتوانند هم نوع ارتباط و تعامل حوزه و نظام را تنظیم کنند و هم از ظرفیت های حوزه برای تقویت نظام و به طور متقابل از ظرفیت های نظام برای تقویت حوزه استفاده شود. در عین حال باید توجه کرد که این تعامل و ارتباط و همکاری، هیچ گونه آسیبی به استقلال حوزه وارد نکند. مطلوب این است اما در عین حال به نظر بنده استقلال حوزه دارای چنان اهمیت و ارزشی است که می توان برخی هزینه ها را برای تأمین این استقلال و حفظ آن پرداخت و این موضوع برای ما اهمیتی بیش از مسایل دیگر دارد. تأمین این مصلحت، این موضوع را اقتضا می کند و دلیل مهم این مساله هم بسیار روشن است؛ ما استقلال حوزه را برای حفظ استقلال دین می خواهیم، برای اینکه علما، فقها و عالمان برجسته ی ما در فهم دین و بیان مسایل دینی از حرّیت و آزادی کامل برخوردار باشند. برای این است می خواهیم که کسی به آن ها دستور و فرمانی ندهد و ایشان را وادار و مجبور به این نکند که نظر خاصی در مسایل دینی ابراز کند. شرایط خاصی را بر آن ها تحمیل نکنند تا ناچار باشند برخی از حقایق دینی را که می فهمند، مسکوت بگذارند. اگر مساله، حفظ دین، ارزش های دینی و بیان احکام دینی است، روشن است که این موضوع به قدری دارای اهمیت است که ما از برخی منافع زودگذر دیگر صرفنظر کنیم و حتی برخی دشواری ها را هم در حوزه بپذیریم اما استقلال حوزه برای حفظ استقلال دیانت و برای اینکه دین در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد، همچنان حفظ شود.

*با توجه به اهمیت استقلال حوزه از نظر مدیریت و تشکیلات، چگونه می توان امروز هم حوزه را به لحاظ تشکیلات و مدیریت، مستقل نگه داشت؟

سروش محلاتی: فکر می کنم پاسخ این مساله روشن باشد. ما به  حوزه به مثابه یک سازمان و تشکیلات اداری نگاه نمی کنیم که در رأس این تشکیلات ادارای یک رییس و یک مدیر قرار گرفته باشد و برای سرنوشت این مجموعه تصمیم گیری کند. هزاران عالم، متفکر و صاحب نظر در علوم مختلف اسلامی و همچنین صدها فقیه، فیلسوف، مفسر و اهل فکر و نظر در حوزه حضور دارند. اساساً در رأس چنین مجموعه ای، مساله ی مدیریت تشکیلاتی به معنای متعارف آن که در سازمان ها اتفاق می افتد، نمی تواند معنا و مفهوم داشته باشد.

همانطور که سابقه ی تاریخی حوزه نشان می دهد و درست آن هم همینطور است، مدیریت با کسی است که از برترین رتبه و جایگاه علمی و ایمانی برخوردار باشد یعنی مرجعیت شیعه که پیوسته در رأس حوزه های علمیه قرار داشته اند و حوزه های علمیه تحت زعامت آن ها اداره می شدند. در زمان آیت الله بروجردی وقتی گفته می شد رییس حوزه به معنای آیت الله بروجردی  بود و در زمان مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رییس حوزه به معنای آیت الله حائری؛ امروز هم ریاست حوزه با همان مراجع بزرگوار تقلید است که حوزه باید تحت نظر آن ها و به اقتضای راهنمایی های ایشان اداره شود.

اگر تشکیلات جداگانه ای را طراحی کنیم که بخواهد مستقل از مراجع تصمیم گیری کند و ایشان را در محذور برای تصمیمات خود قرار دهد یا نظرات علما و مراجع را مورد اعتنا و توجه کافی قرار ندهد، قهراً با استقلال حوزه سازگاری ندارد. حوزه یک نهاد علمی است و کسی می تواند در رأس این نهاد علمی قرار بگیرد که به لحاظ پایگاه علمی در میان حوزویان، از بالاترین جایگاه برخوردار باشد؛ این جایگاه، اختصاص به مراجع معظم تقلید دارد و آن ها در این زمینه می توانند تصمیم گیری داشته باشند.

*بر اساس تجربه ی موجود، همواره جمعی از فقهای حوزه در مسوولیت های حکومتی از قبیل شورای نگهبان حضور پیدا می کنند. آیا این افراد می توانند حلقه ی واسطه ای بین حوزه و حکومت باشند و حوزه و حکومت را به یکدیگر نزدیکتر و زمینه ای را برای تعامل فراهم کنند؟

سروش محلاتی: بله! این کار می تواند اتفاق افتد و می توانست  اتفاق بیفتد اما تجربه ی سه دهه ی اخیر عملاً تا به حال چنین چیزی را نشان نداده است. جهت آن هم روشن است؛ معمولاً اکثر کسانی که از حوزه وارد حکومت شده اند، در گرایشات خود، بیشتر جانب حکومت را مورد توجه و ملاحظه قرار داده اند تا آن که جنبه های مربوط به حوزه مورد اعتنای آن ها باشد. البته نمی توان درباره ی همه ی آن ها به یک نوع قضاوت کرد اما در مجموع در دوره های مختلف، شاید اکثریت از نظر گرایش این گونه بوده اند. ما نظرات بسیاری از این بزرگان را در بحث های علمی ایشان داریم؛ این نظرات نشان می دهد که آن ها هم چندان اعتنایی به مساله ی استقلال حوزه ندارند. به همین دلیل است که اساساً چنین انتظار و توقعی از چنین افرادی نمی توان داشت.

یکی از فقهای محترم شورای نگهبان، آیت الله مومن هستند که در یک دوره ی بیش از سی سال تا کنون در شورای نگهبان به عنوان یکی از فقها حضور داشته اند و هم اینک هم حضور دارند. در عین حال بحث های حوزوی خود را هم دنبال کرده اند و می کنند. ایشان مباحثی را درباره ی حکومت اسلامی در سال های اخیر در حوزه داشته اند و این مباحث تحت عنوان الولایه الهیه به قلم خودشان تنظیم شده و به چاپ رسیده است. در مطالعه ی سراسر این کتاب، این نکته به وضوح مشاهده می شود که از نظر ایشان اساساً فقهایی که بیرون از حکومت باشند و مسند رسمی حکومتی در اختیار نداشته باشند، حتی اگر از بالاترین رتبه ی مرجعیت برخوردار باشند و اعلم شناخته شوند، هیچ شأن و جایگاهی ندارند. به طور مثال در  پایان جلد سوم همین کتاب، ایشان بحثی در مورد خمس مطرح کرده اند و در آنجا این مساله را عنوان می کنند که خمس در اختیار چه کسی قرار می گیرد و در اختیار چه کسی قرار نمی گیرد و هم جنبه ی اثبات و هم جنبه ی نفی او را مطرح کرده اند. نظرشان در آن بخش این است که خمس نمی تواند در اختیار فقها و مراجع تقلید در حوزه های علمیه قرار بگیرد و فقط باید در اختیار کسی باشد که در رأس حکومت قرار دارد. البته این بحث به لحاظ جنبه های اجتهادی و استنباطی، یک بحث نظری است و هر فقیهی می تواند در این زمینه دیدگاه خود را داشته باشد و مقصود من نقد علمی این نظریه نیست. مقصود من این است که اگر کسانی در حکومت هم حضور داشته باشند اما دیدگاه های آن ها نسبت به مرجعیت، فقاهت و زعامت مراجع تقلید و حوزه های علمیه چنین دیدگاهی باشد و نظرشان بر این باشد که حوزه حتی در همین حدی هم که امروز دارای استقلال است و مستقیماً می تواند وجوهی از قبیل خمس از مردم دریافت کند را هم کاری خلاف می شمرند و جایز نمی دانند، زمینه ی تعاملی را بین حوزه و مراجع و همچنین حوزه و حکومت نمی توانند فراهم کنند. کما این که تا به حال نیز چنین تعاملی از ناحیه ی چنین افرادی اتفاق نیفتاده است و گمان می کنم در آینده هم، این گونه افرادی به دلیل طرز فکری که دارند، نمی توانند این نقش را بر عهده بگیرند.

*آیا ممکن است که طرح موضوع استقلال حوزه به یک چالش در جامعه ی دینی ما تبدیل شود و آثار منفی به جا بگذارد؟

سروش محلاتی: بله! این نگرانی وجود دارد اما مطالعه ی مسایلی  که در سال های اخیر اتفاق افتاده است، نشان می دهد که نباید حوزویان را مقصر دانست. ما هر از چندگاهی شاهد طرح مسایلی از برخی شخصیت ها هستیم که در نظام جایگاه دارند و در این مسایل، مطالبی را متوجه حوزویان می کنند. البته تاکنون حوزه در این زمینه، کمترین عکس العمل را نشان داده است.

آیت الله یزدی که سال هاست در شورای نگهبان حضور دارند، به تازگی به تناسب بحث انتخاب شدن یکی از شهروندان یزدی برای عضویت در شورای شهر یزد، مساله ای را مطرح کردند؛ آن مساله این بود که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص این که مصوبات مجلس، خلاف شرع هست یا نیست، با فقهای شورای نگهبان است. البته این مطلب درست است و نهادی که در این زمینه از نظر قانونی اظهار نظر و مصوبات را تایید یا رد می کند، فقهای شورای نگهبان هستند اما تعبیراتی که آیت الله یزدی در آن مصاحبه با تسنیم داشتند، به نظر من عبیراتی همراه با تعریض نسبت به علمای حوزه و حتی تعریض نسبت به بزرگترین مراجع است. تعبیری که در آنجا به کار بردند این است که درباره ی تطبیق مصوبات با شرع، غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ کس نمی تواند اظهار نظر کند. این در حالیست که در قانون اساسی ما بحث اظهار نظر مطرح نیست؛ آن چه حق شورای نگهبان است، این است که به لحاظ قانونی اظهار نظر  و مصوبه ای را رد یا تایید می کند اما همه ی علما، دانشمندان و فقها درباره این که مصوبه ای با موازین شرعی سازگار است یا نیست، می توانند اظهار نظر کنند و این اظهار نظر کاملاً آزاد است. هر چند جنبه ی قانونی نداشته باشد؛ هرگز هیچ قانونی جلوی اظهار نظر علما و فقها در مسایل فقهی و مسایلی که در مجلس می گذرد را نمی گیرد. این تعبیر، تعبیر دقیقی نیست که در مصاحبه ی ایشان به کار رفته است.

سپس آیت الله یزدی اضافه کرده اند که اگر مجتهدی که بر فرض معروف ترین مجتهد هم در حوزه باشد، درباره ی جنبه ی شرعی مصوبات مجلس شورای اسلامی سوال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد. ایشان در این جا می خواهند بفرمایند که معروف ترین مجتهد هم اگر درباره ی مصوبات مجلس اظهار نظری کرد، نمی تواند تأثیری در قانون داشته باشد. این مطلب هم درست است و هم درست نیست. تأثیری در قانون ندارد برای این که از نظر قانون، مسوولیت بر عهده ی شورای نگهبان است و بر عهده ی فقها و علمای دیگر و مجتهدین و مراجع نیست. این مطلب، به حق است اما مطرح شدن این موضوع، می تواند مفهوم دیگری هم داشته باشد و آن این است که آیا اساساً شورای نگهبان در فهم خود از احکام به فتاوا و نظرات علمای بزرگ حوزه نباید توجه کند؟ آیا با این تعبیرات که توسط ایشان صورت می گیرد، به نحوی به علمای حوزه پیام داده نمی شود که شما در این بخش ورود پیدا نکنید و این از حقوق اختصاصی ماست؟ چه مانعی وجود و چه محذوری به وجود می آید اگر بزرگوارانی که در شورای نگهبان یا در نهادهای دیگری که قانون پیش بینی کرده است حضور دارند، در مسایل مهم و اساسی که در جامعه اتفاق می افتد، این تعامل را با مراجع داشته باشند، نظر و فتاوای فقهای بزرگوار را هم بگیرند و مورد توجه و اعتنا قرار دهند؟ به هر حال مردم ما مردمی مسلمان و بسیاری از آن ها مقید به فتاوای مراجع تقلید هستند. گرچه در این زمینه الزام قانونی برای فقهای شورای نگهبان وجود ندارد اما استفاده کردن از این نظرات هم منعی ندارد. همانطور که ایشان با برخی مراجع و فقها از آن جمله مقام معظم رهبری ارتباط دارند و نظرات آن ها را اخذ می کنند، می توانند این ارتباط با مراجع معظم قم هم وجود داشته باشند. این موضوع به تقارب و نزدیکی در این مساله کمک می کند.

منظورم از ذکر این مثال این بود که معمولاً هراز چندگاهی یک بار نوعی از تعریض در این مباحث وجود دارد و با این تعبیر گفته می شود که اگر معروفترین مجتهد هم اظهار نظری کند از جنبه ی شرعی، نظر او فاقد اعتبار است. به این وسیله نشان می دهند که چنین تمایلی وجود ندارد که علمای حوزه در مسایل قانون گذاری و در مسایل شرعی اظهار نظر کنند و نظراتشان مورد توجه قرار بگیرد. همین موضوع موجب می شود که متأسفانه راه تعامل، آن گونه که باید باز نباشد. چند سال قبل مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی در مورد ارث زوجه به تصویب رسید. یکی از فقهای حوزه در نامه ای به رییس مجلس نسبت به این مصوبه از نظر شرعی اعتراض کرد اما پاسخ رییس مجلس این بود که شورای نگهبان در این زمینه مطابق با رأی و فتوای مقام معظم رهبری تصمیم گرفته و آن را خلاف شرع تلقی نکرده است و آن مرجع حوزوی هم به این بحث ادامه نداد. لابد اطلاع دارید که چند سال قبل، حجت الاسلام مسیح مهاجری در نجف خدمت آیت الله سیستانی رسیدند و از ایشان تقاضا کردند که در مسایل دینی جامعه، از قبیل رواج خرافات اظهار نظر کنند اما پاسخ ایشان این بود که شما برای مراجع، جایگاهی در نظر نگرفته اید(نقل به مضمون).

مقصود این است که اگر این راه برای فقهای شورای نگهبان وجود دارد که به نظرات مقام معظم رهبری استناد کنند، با همین روش می توان باب تعامل را با علما و بزرگان دیگر هم در حوزه های علمیه گشود و از نظرات آن ها هم استفاده کرد اما اینکه این انتظار وجود داشته باشد که حوزه فقط به صورت یک جانبه و آن هم از باب تأیید و تمجید در همه ی مسایل ورود پیدا کند، امکان پذیر نیست. همچنین مراجع معظم تقلید، کسانی نیستند که حاضر باشند به تعریف و تمجیدهای بی جا بسنده کنند. هر چند آن ها برای تأیید نظام و اینکه در مسیر احکام الهی توفیقات بیشتری پیدا کند، پیوسته همراه و همکار بوده اند.

*به نظر شما چه حداقل هایی ایجاب می کند که حکومت بتواند در برخی از شئون حوزه دخالت کند و آیا این حداقل های ضروری هم قابل تردید است یعنی حوزه در همه ی ابعاد باید از استقلال کافی و کامل برخوردار باشد؟

سروش محلاتی: هیچ حداقلی که جنبه ی ضروری داشته باشد و  حوزه را به بیرون از خود، وابسته کند، وجود ندارد. بخشی از مسایلی که سبب می شود دولت، خود را برای دخالت در مسایل حوزه مجاز بداند، مربوط به برخورد با افرادی است که احیاناً در میان حوزویان، رفتار ناشایسته ای دارند یا از فساد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند. در چنین مواردی نهادهای حکومتی، قضایی یا اطلاعاتی، خود را موظف می دانند با افراد متخلفی که احیاناً در میان افراد حوزه پیدا می شوند، برخورد کنند. این توجیهی برای دخالت است. به نظر بنده در همین جا هم می توان باز از استقلال حوزه دفاع کرد؛ هرگز علما و بزرگان حوزه مخالف برخورد با چهره های فاسدی که ممکن است به صورت نادر در میان روحانیون پیدا شوند، نیستند اما مساله این است که آیا ضرورت دارد این کار توسط افرادی از حکومت انجام بگیرد؟ به نظر می رسد در این زمینه به جای این که این اختیار به بیرون از حوزه سپرده شود، این امکان وجود دارد که در همین مورد هم نوعی تعامل بین حوزه و نهادهای حکومتی وجود داشته باشد و این برخورد و رسیدگی برای افراد متخلف در حوزه توسط کسانی انجام بگیرد که از سوی بزرگان حوزه مورد تأیید هستند؛ نه این که کار برخورد به بیرون حوزه سپرده شود.

در دهه ی اول انقلاب شاهد بودیم که برخورد با برخی افراد متخلف در حوزه توسط چهره های بسیار منزهی در حوزه صورت می گرفت؛ چهره هایی که برای همه ی حوزویان شناخته شده بودند و علم و تقوا و احتیاط آن ها برای همه محرز بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج حسن آقای تهرانی را که یک معلم اخلاق بود و چهره ی بزرگواری در حوزه و برای همه شناخته شده بود. چنین شخصیتی به این گونه از تخلفات رسیدگی و حکم لازم را صادر می کرد. من معتقد هستم که راه معقول برای برخوردها، استفاده از چنین شخصیت هایی است. استفاده کردن از افرادی که در این سطح نباشند چه بسا موجب می شود که برخوردها در میان حوزویان آمیخته با انگیزه های دیگر شود و گاهی اوقات انگیزه های اجتماعی و سیاسی موجب برخوردهای غلطی نسبت به افراد شود و بهانه ای برای برخی افراد به وجود آورد.در نهایت این که برای این که کار حوزه به دست غیر حوزویان سپرده شود، حتی حداقل های ضروری هم وجود ندارد.

*برخی با اشاره به این که بخشی از بودجه ای که دولت برای حوزه در نظر می گیرد برای نهادها و سازمان های تبلیغی است که مسوولیت اعزام مبلغ را به شهرها و روستاها دارند، نقدی به معترضان دریافت بودجه ی حوزه از دولت وارد می کنند. این دسته از افراد معتقدند که حوزه از این جهت نیازمند است بودجه هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند طلاب و روحانیون را به اقصی نقاط کشور به ویژه نقاط محروم اعزام کند. با این نگاه، این اشکال را به نظر شما مطرح می کنند که اگر حمایت مالی دولت را نادیده بگیریم، این نوع خدمات حوزویان لطمه خواهد خورد. پاسخ شما به این نقد چیست و چه راهکاری برای این مشکل پیشنهاد می دهید؟

 سروش محلاتی: مساله به این شکل نیست که مطرح می کنند.  شما فکر می کنید قبل از این که سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات وجود داشته باشد، اعزام مبلغ از حوزه های علمیه صورت نمی گرفته است؟ قبل از انقلاب هم مساله ی اعزام مبلغ در ایام تبلیغ در ماه محرم، ماه مبارک رمضان و فرصت های دیگر با قوت وجود داشت. مگر در آن شرایط، کمکی از دولت برای اعزام مبلغ صورت می گرفت؟ خیر! در گذشته الگوی تبلیغ به این صورت بود که مردم در شهرها و روستاهای خود به نمایندگان مراجع مراجعه می کردند یا به طور مستقیم به قم می آمدند و با مراجعه به بیوت مراجع، درخواست می کردند که برای ایام تبلیغ، یک روحانی برای آن ها اعزام کنند. طلاب هم به بیوت مراجع می رفتند و این ارتباط از طرف مراجع تقلید صورت می گرفت. اتفاقاً در آن زمان چون مردم به طور مستقیم درخواست اعزام داشتند، معمولاً به قم یاحوزه های علمیه دیگر می آمدند و سراغ طلبه می رفتند، روحانی را با عزت و احترام می بردند، از او استقبال و زندگی او را نیز از نظر مالی تأمین می کردند. در آن شیوه، هرگز روحانی به عنوان مامور دولت شناخته نمی شد؛ کار دینی خود را به شکل مستقل انجام می داد، از احترام های لازم هم برخودار بود و مورد هتک نیز قرار نمی گرفت. لازم نبود در محل غیر مناسبی که با شأن یک روحانی سازگار نیست، مثل برخی اماکن دولتی یا مدارس آموزش و پرورش اسکان و بیتوته کند و گاهی اوقات مثل امروز، بعضا حتی در خانه ها به روی او باز نشود. متأسفانه وضعیت جدید که اعزام مبلغ را سازمان ها و نهادهایی با بودجه های دولتی به عهده گرفته اند، از یک طرف نقش مستقیم مردم و حمایت و استقبال آن ها را کاهش داده است و نگاه مردمی که باید بیایند، خود درخواست کنند و روحانی را با احترام ببرند و تأمین کنند، دیگر مانند گذشته نیست. از طرف دیگر نیز این وضعیت، رابطه ی مستقیم مردم با بیوت مراجع را کاهش داده است که خود این موضوع،  یک نقطه ی ضعف تلقی می شود. علاوه بر این موارد، عوارض ناگوار دیگری هم در این جا وجود دارد. طلاب و روحانیون در گذشته می توانستند به طور مستقیم از طرف مراجع اعزام شوند و مهم این بود که طلبه از فضل و تقوا و عدالت کافی برای تبلیغ برخوردار باشد. در حالی که امروز نهادهای مرتبط با دولت، این مسوولیت را بر عهده گرفته اند و فیلترهای دیگری هم برای اعزام  روحانیون و مبلغ دارند؛ چه بسا آن ها باید تشخیص دهند طلبه ای که می خواهد اعزام شود، دارای چه خط و ربط سیاسی است و آیا از مواضع سیاسی مطلوب آن ها حمایت خواهد کرد یا خیر!. در حالی که در گذشته حوزه و تبلیغات آن با چنین مشکلاتی مواجه نبود. من فکر می کنم که اگر حوزه به همان الگوی گذشته برگردد، نه تنها در تبلیغات، خسارتی نمی بینیم بلکه نقاط قوت گذشته نیز بیشتر خواهد شد. متأسفانه امروز، طلبه باید در تبلیغ دینی خود کاملاً مواضع مسوولان دولتی را رعایت کند و حتی علمای بلاد هم گرفتار این محدودیت ها هستند. یک نمونه از گرفتاری علما را آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود (۸/۹/۷۰) آورده است که عالم بزرگواری مثل آیت الله مهری از کویت به ایشان می گوید: عوامل وزارت اطلاعات، او را برای فاصله گرفتن از دولت کویت، تحت فشار می گذارند در حالی که خود او مایل است تا با دولت و با مراجع مثل آیت الله خویی وسید محمد شیرازی و دیگران همکاری داشته باشد.

*از مطالبی که شما مطرح کردید می توان استفاده کرد که یک نگاه کاملاً بدبینانه پشت سر این موضع وجود دارد؛ نگاه بدبینانه در وابسته شدن حوزه به حکومت اما چرا امروز، ما باید در این زمینه بدبین باشیم؟ اساساً حکومت چه نیازی به در اختیار گرفتن حوزه دارد؟

سروش محلاتی: بله! دولت انواع و اقسام قدرت اعم از قدرت  اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و همینطور ابزارهای دیگر قدرت را به صورت کامل در اختیار دارد اما در حوزه دو قدرت دیگر وجود دارد که نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در هر نظام سیاسی دیگر، هیچ حکومتی نمی تواند این دو قدرت را که در حوزه های علمیه ی شیعه وجود دارد، نادیده بگیرد و به فکر استفاده کردن یا تسخیر یا تضعیف این دو نباشد. این دو قدرت برای همه ی حکومت ها مهم است. قدرت اول، قدرت دین است. حوزه های علمیه پایگاه دین هستند و مرجعیت، بزرگترین قدرت دینی برای جامعه ای مانند جامعه ی شیعی ما محسوب می شود. هیچ حکومتی چه دینی و چه غیر دینی یا حتی ضد دین، نمی تواند این پایگاه قدرت را نادیده انگارد و ممکن است چند رویکرد در قبال آن در پیش بگیرد، یا باید این پایگاه را به طور کلی حذف کند مثل سیاست رضاخان که در صدد سرکوب کردن حوزه های علمیه بود یا باید این قدرت را تسخیر و کنترل کند مثل سیاستی که در زمان پهلوی دوم در برابر حوزه داشتند. اگر حکومت، دینی هم باشد، قهراً نیازش به این قدرت دینی بیشتر است. حکومت دینی و حکومت به اتکای دین نمی تواند جدا از پایگاه حوزه که پایگاه دین است، اتفاق بیافتد. حکومت دینی بدون حمایت حوزه های علمیه، اعتبار دینی خود را از دست می دهد. این یک قدرت که در حوزه است.

قدرت های دیگری که در حوزه های علمیه وجود دارد، قدرت مردمی است. روحانیون دارای یک نفوذ مردمی هستند و وقتی که حوزه با حکومت نزدیک می شود و آن را حمایت و همراهی می کند، در واقع از نفوذ مردمی روحانیت هم استفاده می کند و حمایت مردم را هم بیشتر همراه خود دارد. همچنین وقتی حوزه و روحانیت از حکومت فاصله می گیرد، به تبع بخشی از مردم که بخش قابل توجهی هم هستند، از حکومت فاصله می گیرند بنابراین برای هر حکومتی در هر دوره ای، نوع تعامل با حوزه دارای ارزش و اهمیت است. در نتیجه نمی توان تصور کرد به دلیل این که حکومت ها معمولاً همه ی ابزارهای قدرت را در اختیار دارند، می توانند نسبت به تعامل خود با حوزه اهمال کنند و آن را نادیده بگیرند. همیشه و برای هر حکومتی حوزه های علمیه ی روحانیت، کمال اهمیت را داشته است.

*از صحبت های شما می توان برخی مشکلاتی که یک حوزه ی غیر مستقل ممکن است در راه آن قرار بگیرد و با آن مواجه شود را تشخیص داد اما به نظر شما مهم ترین مشکلی که برای چنین حوزه ای که فاقد استقلال باشد،اتفاق می افتد کدام است؟

سروش محلاتی: مشکلات آسیب دیدن استقلال حوزه یکی و دو تا  نیست. روزی که استقلال حوزه آسیب ببیند، مشکلات در بخش های مختلف حوزه از جمله مرجعیت، بحث افتاء، تبلیغات و بسیاری از مسایل دیگر ظهور و بروز پیدا می کند اما در میان همه ی این عوارض ناگوار به نظر می رسد که مساله ی زعامت دینی مهم ترین آسیبی است که در صورت فقدان استقلال می تواند اتفاق بیافتد. البته این آسیب، خود دارای مراتب مختلفی است و نباید به این عنوان تلقی شود که وقتی ما استقلال را در بخش زعامت و مرجعیت از دست می دهیم یعنی حکومت می تواند در حوزه های علمیه مرجع تقلید تعیین کند و به این وسیله حکومت ها زعامت دینی را به طور کلی به دست بگیرند. چنین چیزی تاکنون در شرایط مختلف اجتماعی سیاسی، نه در کشور ما و نه در کشور مجاور ما عراق که حوزه ی علمیه ی کهن شیعه نجف در آن قرار دارد، اتفاق نیفتاده است و امیدواریم که چنین مصیبتی هرگز اتفاق نیافتد. البته این به آن معنا نیست که دخالت حکومت ها نمی تواند اختلالی در کار زعامت دینی به وجود آورد. خیر! اختلال امری است که احتمال آن منتفی نیست. به طور مثال هر چند در حد یک احتمال ممکن است حکومت ها از ابزارهای مالی، تبلیغاتی و رسانه ای خود استفاده کنند و با کار کردن روی برخی چهره هایی که زمینه های ضعیفی برای زعامت و مرجعیت آن ها وجود دارد، بستری فراهم کنند تا این چهره ها بتوانند به موقعیت بالایی در جامعه برسند و به عنوان یک مرجع در میان مردم شناخته شوند. چنین اتفاقاتی در حمایت های دولت ها می تواند اتفاق بیافتد. عکس آن هم ممکن است یعنی کسی که زمینه هایی از جمله شرایط علمی، تقوا و اخلاق را در حد مطلوبی برای زعامت دینی دارد اما به دلیل این که با مواضع سیاسی حاکمان سنخیت ندارد، ممکن است متقابلاً با محدودیت هایی مواجه شود و نتواند در جایگاه شایسته ای که برای زعامت دینی وجود دارد، قرار بگیرد. این موارد پیشامدهایی است که نمی توان به طور کلی نادیده گرفت و احتمال آن ها را به طور کلی از ذهن دور نگه داشت. گاهی اوقات کمابیش نمونه هایی ولو ضعیف و اندک از دخالت هایی که ممکن است به چنین مصیبت هایی بیانجامد را استشمام می کنیم. در عین حال سیاست حکومت ها در قبال مساله ی زعامت و مرجعیت یکسان نیست اما هدفی که آن ها دنبال می کنند، در همه ی شرایط یکسان است. معمولاً آن ها روحانیتی و حوزه ای می خواهند که در مرحله ی اول، حامی و مطیع ایشان باشد و بتوانند از آن قدرت استفاده کنند. در مرحله ی دوم اگر آن حمایت و اطاعت نیست، حداقل ساکت و تسلیم باشند، برای آن ها مزاحمت ایجاد نکنند و معارضه ای با آن ها نداشته باشند. مراجعه ای به خاطرات علم که از زمان پهلوی منتشر شده است و مسایل مربوط به مرجعیت را هم در لا به لای این خاطرات می توان پیدا کرد، به خوبی نشان می دهد که رژیم پهلوی چه سیاستی دارد. همه ی سعی و تلاش رژیم طاغوت بر این بود که نوعی پراکندگی و تشتت در میان علمای دین به وجود آورد تا آن ها نتوانند به یک وحدت در امر مرجعیت برسند و مراجع با تعدد و تکثر مواجه باشند. این تعدد و تکثر موجب خواهد شد که قدرت آن ها هم شکسته شود و قدرت واحد، کلام واحد و تصمیم واحد در قبال تصمیمات حکومت از ناحیه ی حوزه های علمیه نتواند شکل بگیرد. آن ها هم از این تشتت و پراکندگی حمایت می کردند و بیشتر با سیاست های خود تلاش می کردند که علما را به خود مشغول دارند تا آن ها هم فرصت و فراغتی برای عمل کردن و نظر دادن در مسایل اصلی جامعه نداشته باشند. این موارد نمونه هایی از سیاست رژیمی است که در مقابل حوزه قرار داشت.

در شرایط نظام اسلامی، البته که ما آن بدبینی را نداریم اما این خوش بینی را هم نداریم که به طور کلی حوزه ها برای تصمیم گیری در امور مختلف خود و همینطور مراجع تقلید کاملاً آزادی عمل داشته باشند و هیچ گونه نگرانی و محدودیتی نسبت به این موضوع وجود نداشته باشد. در یک نظام اسلامی هم ممکن است از این جهت نگرانی هایی اتفاق بیافتد. به خاطر دارم مرحوم شهید مطهری که فقط سه-چهار ماه از نظام جمهوری اسلامی را دید و بعد به شهادت رسید. در همان مدت کوتاه این مطلب را می فرمودند که حتی در جمهوری اسلامی هم حوزه و روحانیت باید از کمال استقلال خود برخوردار باشد. آن بزرگواران بر این اعتقاد بودند که حتی در زمانی که حکومت اسلامی هم تشکیل می شود، نباید خطرات وابستگی را برای حوزه های علمیه نادیده گرفت.

لینک این مصاحبه در شفقنا


نظرات کاربران