در حال بارگذاری ...

از انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی (تقابل دو دیدگاه)

نشست انقلاب و جمهوری اسلامی - ۱۲ بهمن ماه ۹۶

به من پیشنهاد شده در این  جلسه درباره رابطه جمهوریت و اسلامیت صحبت کنم. رابطه اسلامیت و جمهوریت در ترکیب «جمهوری اسلامی» بحثی سهل و ممتنع است. هر مقدار انسان در این مسئله بیشتر غور و تأمل داشته باشد با دشواری های بیشتری مواجه می شود. «جمهوری اسلامی» چه ترکیبی است؟ تصور در این زمینه متفاوت است. من مجموعه دیدگاه ها را در دو دیدگاه خلاصه می کنم. آن دو را با هم مقایسه می کنم، توضیح می دهم که نظام براساس کدام دیدگاه بود و دیدگاهی که هم اینک بر نظام حاکم است، کدام است؟ اگر تغییری در دیدگاه های حاکم صورت گرفته، به کدام سمت بوده و ما امروز با چه چالشی روبه رو هستیم. 


در نگاه اول رابطه جمهوریت و اسلامیت را عَرَضی (عارض شده) تلقی می کند. مقصود این است که ما می توانیم یک نظام اسلامی داشته باشیم و این نظام می تواند جمهوری  یا می تواند غیر از جمهوری باشد. اسلامی بودن نظام موکول به جمهوری بودن آن نیست. ما می توانیم یک نظام صد درصد اسلامی داشته باشیم درحالی که رأی و خواست مردم در این نظام هیچ نقشی نداشته باشد و از این جهت هیچ آسیبی به اسلامی بودن نظام نمی زند. درعین حال این نظام می تواند جمهوری هم باشد. 


[در این دیدگاه] نباید تصور کنیم که کناررفتن جمهوریت آسیبی به اسلامیت نظام وارد می کند. چون فرض بر این است که اصل هم اسلامی بودن نظام است پس دغدغه اصلی ما [معتقدان به این قرائت از جمهوری اسلامی] اسلامی بودن نظام است و نظام می تواند اسلامی باشد اما جمهوری نباشد. 


دیدگاه دوم بر عکس معتقد است که جمهوریت و اسلامیت یا با هم تلازم دارند، اگر ثنویتی وجود داشته باشد،  یا بالا از ثنویت جمهوریت -یعنی تأثیر و حضور مردم در نظام- در متن اسلام وجود دارد و ترکیبی بین «جمهوری اسلامی» وجود ندارد؛ نظام جمهوری همان نظام اسلامی است و نظام اسلامی همان نظام جمهوری است. این دو تصور عمده ای است که درباره رابطه جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی وجود دارد. 


دیدگاه اول: مردم «مولی علیه» هستند و «حقی» ندارند


اما تصور اول در بین علمای ما یک نظریه مورد توجه و مورد اقبال است. در این نظریه اتفاق سال ۱۳۵۸– رفراندوم قانون اساسی – یک جنبه «اتفاقی» دارد؛ یعنی یک حادثه بود. رهبران انقلاب از مردم خواستند به جمهوری اسلامی رأی دهند والا در ذات انقلاب اسلامی، یا در ذات نظام و حکومت اسلامی جمهوریت اخذ نشده است. پس امام چرا به مردم گفتند «جمهوری اسلامی»؟ [آنها] پاسخ می دهند که برای اینکه در دنیا نشان بدهیم که نظام ما یک نظام دیکتاتوری نیست. این نه به خاطر این بود که اسلام چنین تکلیفی برعهده ما گذاشته است، بلکه برای این بود که امروز در دنیا شعار جمهوریت و مردم سالاری خیلی رونق و اعتبار دارد و ما نمی توانستیم در این دنیا زندگی کنیم مگر اینکه بگوییم ما هم رأی مردم را قبول داریم. به خاطر هم زمانی ما این ترکیب را پذیرفتیم و نه به خاطر اینکه اصول و مبانی ما را الزام کند که در نظام اسلامی رأی مردم منشأ اثر باشد. 


در نظام خودمان بالاترین مقامی که پیش بینی کرده ایم رهبری است، مردم نمایندگان مجلس خبرگان را مشخص می کنند و آنها هم رهبری را. آیا این امکان وجود ندارد که شخصی متصدی زعامت و ولی فقیه شود که از کانال مردم عبور نکرده باشد یا اساسا نخواهند؟ در این نظریه پاسخ این است که مانعی ندارد. [آنها می گویند] که ما «تفضلا» پذیرفتیم که مردم نمایندگانی داشته باشند و آنها رهبری را انتخاب کنند. یعنی چیزی را که لازم نیست نظام اسلامی از سر فضل و رحمت پذیرفت [که رأی مردم هم باشد] و می توانستیم جور دیگری طراحی کنیم که رأی مردم در کار نباشد. پس چرا این کار را کردید؟ [آنها پاسخ می دهند] که هم تفضلی است در حق مردم و هم اینکه در دنیا ما به دیکتاتوری متهم نشویم که در این صورت نمی توانستیم کاری بکنیم. اما مردم نباید دچار اشتباه شوند و فکر کنند که در این زمینه حقی دارند. در حقیقت ولی فقیه است که به مردم اجازه می دهد که رأی بدهند و او می تواند این اجازه را ندهد، نه نسبت به خودش – جایگاه ولایت – و نه نسبت به مناصب دیگر؛ یعنی می تواند خودش رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب کند. اما اگر مصلحت بداند که انتخابات برگزار شود، انتخابات برگزار می شود.


اگر مصحلت بداند که کسی که رأی آورده از صندوق بیرون آورده شود، بیرون آورده می شود. اما اگر مصلحت بداند که انتخابات برگزار نشود، برگزار نمی شود. [پس در این نظریه] انتخابات یک امر عرضی (عارض شده) و تابع مصلحت است. تشخیص مصحلت هم با خود ولی امر است. 


در پایان کتاب «حقوق و سیاست در قرآن»، اثر آیت الله مصباح یزدی، -در صفحه آخر- درباره اینکه چرا مردم با رهبری بیعت می کنند یا به او رأی می دهند، آمده است: «حکومت شخصی که واجد شرایط باشد، مشروعیت دارد. بیعت مسلمین با ولی امر غیرمعصوم مفید این فایده است. گاه اوضاع و احوال اجتماعی چنین می شود شخصی که خود را برای تصدی حکومت و ولایت امر مسلمین از سایرین اصلح می یابد و خویشتن را به تعهد این امر مکلف می بیند رجوع به مسلمین نظرخواهی از آنها درباره حکومت خود را به صلاح جامعه می داند». [پس] گاه اوضاع و احوال چنین اقتضایی ندارد یا او چنین تشخیصی نمی دهد. «در این گونه موارد حکومت چنان شخصی مشروعیت دارد و وی از لحاظ شرعی حاکم است نهایت آنکه برای تحصیل مصلحت یا مصالحی رأی مردم را ضروری تشخیص داده و به عنوان یک امر حکومتی از آنها خواسته است که رأی خود را درباره حکومت وی ابراز کنند. نظیر آنچه که در آغاز پیدایش و تشکل نظام جمهوری اسلامی در ایران انجام گرفت». [پس در این دیدگاه] پایه و اساس رأی مردم یک «مصلحت» است و این را خود حاکم تشخیص می دهد که مصحلت است شما رأی بدهید یا نه. براساس این نظریه رأی مردم ماهیت حقوقی ندارد. 


بعد ادامه می دهند: «حاکم پس از تشخیص ضرورت فرمان می دهد که مردم درباره آن موضوع خاص رأی دهند. در همه آن موارد، آنچه که مهم است و نباید از آن غفلت کرد، این است که تشخیص ضرورت رأی دهی و بیعت مردم بر عهده حاکم است و هم اوست که این امر را به صلاح اسلام و مسلمین می داند به آن حکم می کند نه اینکه رأی دهی و بیعت مشروعیت حکومت را تضمین کند». پس یعنی اگر رأی هم نباشد، نظام اسلامی مشروعیت دارد؛ این همان رابطه عرضی است که گفتم. در بخشی از جلد سوم کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة» آیت الله مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان، شبهاتی درباره جمهوری اسلامی معرفی می کنند و پاسخ می دهند. [توجه داشته باشید] این کتابی است که ایشان در قم برای طلبه ها و شاگردان خودشان ارائه می دهند. یکی از این شبهات، شبه ای است که مرحوم دکتر مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» مطرح کرده است که «جمهوری اسلامی» یک تناقض است؛ چون او این طور می گوید که ولایت مبتنی بر این است که مردم ولی دارند و تحت ولایت هستند. خودشان «مولی علیه» هستند و کسی که مولی علیه است حق دخالت در امور خودش را ندارد؛ مثل صغیر، پس نظام ولایت فقیه صلاحیت مردم را برای دخالت در امور خودشان نفی می کند در حالی که نظام جمهوری صلاحیت مردم را برای دخالت در امور خودشان اثبات می کند و این تناقض است. این شبه در کتاب آیت الله مؤمن مطرح شده است و پاسخ ایشان این است که کسانی که این شبهه را مطرح می کنند، حقیقت جمهوری اسلامی را نمی شناسند. توجه بفرمایید که این بحث را کسی مطرح می کند که جایگاهی علمی و رسمی دارد و ۳۵ سال است که عضو شورای نگهبان و حافظ قانون اساسی و فقه است. ایشان می فرمایند که اشتباه [شبهه مطرح شده] این است که فکر می کنند جمهوری از سنخ جمهوری های کشورهای دیگر است که مردم در حکومت دخالت داشته باشند، اینجا جمهوری به این معنا نیست که مردم در اداره کشور دارای حق و نظر باشند و نظام براساس نظر آنها اداره بشود ( سروش محلاتی متن عربی کتاب مورد نظر را می خواند و هم زمان ترجمه می کند)، بلکه ولایت فقیه را خداوند در اختیار فقیه قرار داده است و مردم وقتی رأی می دهند، می گویند ما قبول کردیم، [به تعبیری] ما پای کار هستیم. ولایت فقیه ناشی از رأی مردم نیست. ایشان می فرماید که نظر امام هم همین است. اگر رأی مردم تأثیری در شکل نظام نداشت، چرا از مردم خواستند که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کنند؟ [آنها پاسخ می دهند] که برای اینکه در جهان متهم به دیکتاتوری نشویم. [ادامه از کتاب ] با توجه به اینکه امام برای رأی مردم ارزشی قائل نبود اما درعین حال امام از رأی مردم استفاده می کرد تا مردم در دنیا نگویند که شما به زور دارید کشور را اداره می کنید، بنابراین امام برای اینکه جلوی دهان آنها گرفته شود، از مردم خواستند تا رأی دهند. مردم هم قریب به صددرصد به جمهوری اسلامی رأی دادند و حالا که مردم رأی داده اند، نام آن شد جمهوری. 
 

پس از نظر آیت الله مؤمن ضرورتی برای رأی مردم نبوده اما حالا که آمده اند، نام نظام شد جمهوری اسلامی. جمهوری امری است که دفعتا اتفاق افتاد. پس ما با همان رأی، «جمهوری اسلامی» شدیم و دیگر دغدغه سرنوشت جمهوریت را نداشته باشید؛ چراکه مردم آمدند و نظام جمهوری شد. [این نگاه به جمهوریت] مثل شناسنامه است و هویت نظام [در ابتدا] ثبت شد و بعدش دیگر مردم در انتخابات ها و امور دیگری که لوازم جمهوریت نظام شناخته شده است، مهم نیستند. اینها بحث های ژورنالیستی و سیاسی نیست و این تلقی وجود دارد، واقعا اعتقاد این اشخاص است و برای امروز و دیروز نیست. یک مبنای فکری که افرادی دارند و این افراد در جامعه ما افرادی مؤثر هستند. یعنی نظر آنها در تبیین نظام جمهوری اسلامی، نظر قانونی و رسمی است. این تفکر در سیستم حکومت فعلا رأی و نظر اصلی تلقی می شود. 
 

دیدگاه دوم: اگر جمهوری نباشد اسلامی هم نیست
 

در نقطه ماقبل دیدگاه دومی وجود دارد و آن این است که نظام اسلامی نظام مبتنی بر خواست مردم است. بدون خواست مردم نه اینکه نظام تحقق پیدا نمی کند بلکه بالاتر، نظام اسلامی نمی تواند یعنی به لحاظ حقوقی جایز و به لحاظ فقهی دارای مشروعیت نخواهد بود. مسئله خواست مردم، رضایت مردم، رأی مردم و... مقوم اسلامیت این نظام هم هست. [یعنی] وقتی حضور مردم نباشد نه تنها جمهوری نیست که اسلامی هم نیست. این طور نیست که یک رکن از دو رکن برود و رکن دیگر بماند، اصلا چنین تفکیکی امکان پذیر نیست؛ یا جمهوری هست و اسلامی، یا اگر جمهوری نیست، اسلامی هم نیست. جمهوری نبودن یعنی کسانی حکومت را در دست می گیرند که مورد قبول مردم نیستند و خودشان را به مردم تحمیل می کنند. 
 

برگردیم به سال ۱۳۵۸. دو، سه روزی که به رفراندوم جمهوری اسلامی مانده بود، یعنی روز های اول فروردین ۱۳۵۸ برای توضیح دادن اینکه به مردم بگویند جمهوری اسلامی یعنی چه، عده ای از بزرگان به تلویزیون می آمدند و توضیح می دادند. بحث هایی را مرحوم شهید بهشتی، مطهری و دیگران در این خصوص داشتند که آن زمان تلویزیون پخش کرد. به آن فیلم ها که مراجعه می کنیم، یک مرحله [می بینید] و بعد به فاصله چند ماه که مردم نمایندگانی برای نوشتن قانون اساسی تعیین کردند و مسئله جمهوری اسلامی کمی روشن تر شد، مباحث کاملا متفاوتی می بینید. در رفراندوم جمهوری اسلامی کسی به مردم نگفت که شما به جمهوری اسلامی رأی می دهید تا ما در دنیا بگوییم که دیکتاتوری نیستیم. البته نسل مطهری و بهشتی با نسل بعدی متفاوت بودند. یکی از تفاوت ها این بود که آنها در جایگاه رهبری انقلاب قرار داشتند و شخصیت علمی خیلی بالاتری داشتند. در آن مقطع چیزی از اشخاص دوم برای اینکه توضیح دهند جمهوری اسلامی چیست، وجود نداشت. به خصوص با شرایطی که این رهبران به شهادت رسیدند، فرصت برای گروه دوم فراهم شد و اینها دیگر دیدگاهشان با دیدگاه نسل اول از رهبران نظام متفاوت بود. 
 

شهیدبهشتی: اعمال نظر مردم استثناپذیر نیست
 

برای اینکه متوجه شوید رهبران نسل اول این نظام چه می گفتند، یکی، دو نمونه عرض کنم. یکی از بحث هایی که آن زمان مطرح شد این بود که این نظام براساس خواست مردم است و همان طور که نظام براساس خواست مردم است، ریاست جمهوری و رهبری هم باید براساس خواست مردم انتخاب شود. اصل ۵ قانون اساسی را خود آقای بهشتی نوشته است. خصوصیت اصل ۵ این است که به قلم ایشان است و با دفاع ایشان رأی آورد. آقای بهشتی پذیرش اکثریت مردم را جزء شرایط رهبری قرار دادند. [در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی] آقای بهشتی می گوید: «یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر خودش را به مردم تحمیل بنماید. این مردم هستند که باید او را به این صفات و شرایط شناخته و پذیرفته باشند». همان جا ایشان گفتند کسی که این «پذیرش» را ندارد، رهبری او فعلیت و نه شأنیت دارد. عده ای از علما می گفتند تا وقتی مردم رأی می دهند، خوب است اما اگر بخواهند برای حذف ما رأی بدهند دیگر نمی شود. یکی از مسائل مهمی که در تدوین قانون اساسی پیش آمد، این بود که یک اصل را برای تجدید نظر در قانون اساسی پیش بینی کنیم. به نتیجه نرسید و آن اصل را حذف کردند. وقتی تجدید نظر در قانون اساسی مطرح شد، گفتند حتما شرایطی به وجود خواهد آمد که قانون اساسی نیازمند اصلاح باشد اما بلافاصله عده ای از علما گفتند یک سری از اصل ها را باید استثنا کنیم تا آن اصول قابل تجدیدنظر نباشد. آقای بهشتی گفتند این امر استثناپذیر نیست. ایشان فرمودند همان مردمی که به ما رأی دادند، فردا می توانند به افراد دیگری رأی دهند و همان مردمی که این قانون اساسی را می پذیرند حق دارند فردا قانون اساسی دیگری را که کلا با این قانون اساسی متفاوت است، بپذیرند.
 

 استدلال آقای بهشتی این بود که چرا ما امروز خودمان را مجاز می دانیم که قانون اساسی بنویسیم؟ به اتکای رأی مردم. همین مبنایی که امروز به ما این حق را می دهد، فردا به نسل آینده هم این حق را می دهد. اگر شما می خواهید این مبنا را برای نسل های آینده ابطال کنید، در واقع همین اصل را برای خودتان هم ابطال کرده اید. این صحبتی است که امروز [۱۲ بهمن] امام در بهشت زهرا فرمودند که فرضا اگر پدران ما این رژیم [شاهنشاهی] را خواستند چرا فرزندان باید تابع پدران باشند؟ اصلا پدران ما نسبتا به ما چه حقی دارند؟ 

خیلی از بزرگان ما درک درستی از جمهوری اسلامی  داشتند

نگاه به جمهوریت از اول در کشور ما نگاه آسیب زده ای بود. امروز نیست که این بحث ها در گرفته؛ از ابتدای جمهوری اسلامی خیلی از بزرگان ما درک درستی از جمهوری اسلامی نداشتند و تعداد افرادی که این افق را می دیدند، خیلی کم بودند. مجلس خبرگان قانون اساسی صفحه ۱۷۳۵؛ آیت الله منتظری: آنچه خیلی مهم است و باید از بازنگری استثنا شود، شورای نگهبان است که مجلس بدون شورای نگهبان مصوباتش ارزش قانونی ندارد. آیت الله بهشتی: من فکر می کنم هیچ لزومی ندارد و ملت راه تجدیدنظر را می داند؛ وقتی الان قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است، پس این راه همیشه باز است. آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی: اگر واگذار به مجلس و رفراندوم شود، ممکن است بعضی از اصول تغییر کند، برخلاف مبانی اسلام یا حقوق ملت شود و بیشتر تزلزل ایجاد کند. آقای بهشتی: آقا هیچ تزلزلی ایجاد نمی شود، اگر شما ۲۰ اصل در اینجا بگذارید که این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می توانند تمامش را عوض کنند. آقای طاهری خرم آبادی: با رفراندوم می توانند اما قبل از رفراندوم آن را محدود می کنیم که نتوانند.
آقا بهشتی: آقایان توجه ندارند که قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از یک مبنا می گیرد، مثل مجلس مؤسسان یا رفراندوم، هیچ وقت نمی تواند با قانون آن اعتبار را برای نوبت بعد نفی کند. سیدعبدالکریم هاشمی نژاد: اگر آن مبنا بگوید آن قانون تغییر ناپذیر است، آن هم تغییر ناپذیر می شود. بهشتی: مگر ما می توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف بکنیم، هر مکلفی خودش می داند. ببینید تصور جمهوریت در ذهن اینها خیلی متفاوت است و همه هم طرفدار جمهوری اسلامی هستند. 

 

دفاع شهید بهشتی از تجمعات و اعتراضات آزاد
 

درباره موضوع اعتراض، به هرحال یکی از مسائلی که در جمهوری ها وجود دارد، این است که مردم اظهارنظر می کنند که این کار را قبول نداریم و به فلان شخص اعتراض داریم. نظام های جمهوری این حق را به رسمیت می شناسند. بنا بر دیدگاه اول که رأی مردم اصالت ندارد، اعتراض مردم هم اصالت ندارد و مبتنی است بر تشخیص حاکم. در این دیدگاه حکومت باید تشخیص دهد که مردم حق اعتراض درباره چیزی را دارند یا خیر. وقتی خواستند اصل تجمعات و اعتراضات را در قانون اساسی بنویسند، این سؤال پیش آمد که آیا نیاز به مجوز وزارت کشور خواهد بود یا نه؟ دوباره در این باره علما و بزرگان این نظر را داشتند که اگر تجمعات را آزاد بگذاریم، ممکن است مردم تجمعاتی داشته باشند که خلاف مصلحت باشد. آنجا مرحوم آقای بهشتی بحثی دارند که این اختیار را نباید از مردم گرفت و باید اجازه داشته باشند که نظر خودشان را در اعتراضات بگویند. تصوری که ابتدا از نسبت جمهوریت و اسلامیت وجود داشت، تصور منقح و روشنی نبود. خیلی از بزرگان به این فکر نکرده بودند. البته برخی از بزرگان هم به این مسئله فکر کرده بودند؛ اما اگر آن زمان دو نگاه وجود داشت، نگاهی که در اول جمهوری اسلامی نگاه غالب بود، متأسفانه در دوره های بعد به نگاه مغلوب تبدیل شد. بنابر منابعی که نمونه هایی از آن را برای شما خواندم، این نگاه مغلوب تر و مظلوم تر از گذشته است. 

لینک منبع: روزنامه شرق


نظرات کاربران