در حال بارگذاری ...

پیام به حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

باسمه تعالی 
محضر مبارک استاد عظیم الشان حضرت آیه الله العظمی شبیری زنجانی
اظهار طعن و تهدید نسبت به مرجعیت عالیه که جامع کمالات علمی و عملیِ سلف صالح  و تداوم دهنده سیره زعمای مذهب مثل آیه الله موسس است، شائبه ای بر آن ساحت مقدس ایجاد نمیکند، ولی برای تلامیذ و ارادتمندان موجب خوف شدید است که این تحکمات در آینده یا برحوزه غالب آید و استقلال آن را زایل کند و یا به تقابل و تنازع بیانجامد. والی الله المشتکی

                          محمد سروش محلاتی


نظرات کاربران