در حال بارگذاری ...

درس «حرمت ابدی نکاح در عده»

امسال در بحثهای فقهی تابستان (۹۸) به این موضوع پرداخته شد که میتواند برای پژوهشگران فقه مفید باشد.

معضل نکاح در عده!

از نظر فتاوای فقهی روشن است که اگر زنی در دوران عده (طلاق یا وفات همسر) و قبل از پایان یافتن آن، مبادرت به ازدواج کند، آن شوهر برای همیشه به او حرام میشود(البته با شرایطی)

ولی در شرایط کنونی و در اثر:
الف) افزایش طلاق در جامعه، 
ب) گسترده شدن ارتباطات زنان و مردان 
ج) فراگیری عدم آگاهی از احکام عده در میان اکثر مردم،
امروز موارد فراوانی از نکاح در عده اتفاق می افتد و حرمت ابدی نکاح در عده، خانواده های متعددی را با یک معضل اجتماعی و دینی روبرو ساخته است. 

از این رو بررسی دقیق مسئله یک ضرورت عینی و علمی است.
 

فایل صوتی این درس ها علاوه بر کانال درس، در این سایت هم بارگذاری شده است. و من الله التوفیق


نظرات کاربران