در حال بارگذاری ...

تصمیم های حکومتی هرگز آسمانی نیست

مصاحبه با مجله نسیم بیداری شماره ۸۸ زمستان ۹۷ - پی دی اف مجله در فایل ضمیمه


نظرات کاربران