در حال بارگذاری ...

آغاز دروس درسال تحصیلی جدید

ان شاء الله دروس خارج فقه و اصول در سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹ از دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد.

ان شاء الله دروس خارج فقه و اصول در سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹ از دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد.


خارج فقه: کتاب الطهارة (القول فی النجاسات) 

مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)، ساعت ۹ صبح (به وقت پاییز)، مدرس ​۷۳


خارج اصول: الاجتهاد و التقلید(القول فی التقلید) 

مدرسه آیت الله العظمی بروجردی(ره)(خان)،ساعت ۸ صبح (به وقت پاییز)، مدرس ۲۴


نظرات کاربران