در حال بارگذاری ...
 • بغض های فاطمه در اُحد

  سخنرانی۱۹ دی ۹۸ - کاشان به ضمیمه فایل صوتی

  مدخل

  در منابع معتبر حدیثی آمده است که پس از رحلت رسول خدا (ص)، حضرت فاطمه هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه به منطقه اُحد در بیرون مدینه میرفت و به زیارت قبور شهداء میپرداخت.

  فقهای امامیه با توجه به عصمت حضرت زهرا همین رفتار حضرت را مبنای استنباط احکام شرعی قرار داده و از استفاده کرده اند که مثلا:
  -حضور زنان در قبرستان جایز است.
  -زیارت قبور شهدا مورد تاکید شرع است.
  -روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای زیارت اهل قبور امتیاز و رجحان دارد.
  این گونه استنباطها جنبه فقهی داشته و به تحلیلهای "بعد از عمل" مربوط میشود و از باب "تاسی" معتبر است ولی فقها وارد بحث از ماهیت عمل حضرت نشده و به استنباط از ظاهر و شکل آن بسنده کرده اند.

  البته درباره چرایی این اقدام نیز سوالاتی مطرح است. اگر رفتار حضرت را فراتر از انجام یک مستحب بدانیم و درباره "پیام آن" تامل کنیم، آنگاه میتوان پرسید که:
  -آیا در زمان پیامبر هم حضرت زهرا چنین برنامه ای داشت؟
  -با توجه به اینکه قبرستان بقیع در شهر مدینه بود و قبور دیگری نیز از شهدا و سایر مومنین در شهر وجود داشت، چرا حضرت احد را انتخاب کردند؟
  -آیا بین موضع خاص حضرت در اعتراض به اوضاع سیاسی و این اقدام ارتباطی وجود داشته است؟

  بنظر میرسد درباره این محورها باید تامل نمود:
  -محدودیتهایی که در آن زمان در شهر برای ابراز بغض های فاطمه وجود داشت.
  -زنده کردن پیام و راه شهیدان در دفاع از حق، در حالی که فضای کلی جامعه را رقابت در قدرت فرا گرفته بود.
  -یادآوری یک قطعه تلخ تاریخی که پیامبر (ص) در اُحد در معرض خطر قرار گرفت و حامیان جان برکف دیروزِ او خانه نشینان امروزند و خانه نشینان دیروز، صدر نشینان امروزند!


  نظرات کاربران