در حال بارگذاری ...

بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی

بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی

این کتاب شامل سلسله مقالات سال های اخیر درباره شهید بهشتی و آراء و سنت های فکری و عملی ایشان در عرصه های گوناگون اسلام شناسی، وظایف، شئون و حریت صنفی روحانیت، قانون اساسی، مسائل قوه قضاییه و حکومت اسلامی است با بررسی و ارزیابی اندیشه شهید بهشتی در قانون اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که نسبت ما با آن اندیشه ها چیست؟ در کجا از آنها بازگشت کرده ایم و چگونه می توان به آنها بازگشت؟


نظرات کاربران