کانال تلگرام

به همت بعضی از عزیزان و با هدف بهره مندی بیشتر از فضای مجازی، کانالی در تلگرام راه اندازی شد. کلیک کنید >> https://telegram.me/mohammadsorooshmahallati