ماه رمضان 1396، بحث خارج فقه

شب های ماه مبارک رمضان، بحث خارج فقه، قواعد فقه الحکومة، قاعده «عدم اکراه در دین»، صفائیه، کوچه 15، پلاک 11، ساعت 11 شب