در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رکود نظری در فقه سیاسی

رکود نظری در فقه سیاسی

در پاییز 1388، به دعوت مجله پگاه که ویژه حوزه های علمیه است مصاحبه ای انجام گرفت و در شماره 62 این مجله اختصاصی و صنفی به چاپ رسید. اینک که یکی از سایت ها به نقل یک جمله آن همراه با نسبت های ناروا اقدام کرده است، متن آن گفتگو بازنشر می گردد.

مصاحبه |

« ۱  ۲  3
۰ از ۳۶ نتیجه
۳ از ۳ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰