در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نسبت دین و دیکتاتوری (2)

نسبت دین و دیکتاتوری (2)

یک معیار اساسی برای سنجش دیکتاتوری، «کیفیت تصاحب قدرت» است، در نظام های استبدادی، حکمرانان، بدون «خواست» و «رضایت» شهروندان، قدرت را تصاحب می کنند. آنان به «مشروعیت زور» باور داشته و رسیدن به قدرت از راه فشار و اجبار را مجاز می شمارند.

گزارش,برگزیده مطالب,مقالات |

نسبت دین و دیکتاتوری (1)

نسبت دین و دیکتاتوری (1)

نسبت دین و دیکتاتوری (1)   مقدمه: دو تفسیر از استبداد  

گزارش,برگزیده مطالب,مقالات |

« ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  34
۲ از ۳۹۸ نتیجه
۳۴ از ۳۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰